سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
حوزه علمیه لردگان 
مدیر 
1375/07/03 
1376/06/25 
اجرائى 
همکاری 
حوزه علمیه قم 
مسئول کمیسیون طرح سوالات 
1387/12/01 
1388/08/30 
مدیر 
همکاری 
حوزه علمیه قم 
مدیر ارزشیبابی حوزه 
1388/09/01 
1388/02/31 
مدیر 
همکاری 
حوزه علمیه قم 
مسئول دائره انفورماتیک معاونت آموزش 
1387/09/01 
1388/02/31 
مدیر 
تدریس 
حوزه علمیه لردگان 
مدرس 
1375/07/03 
1376/06/25 
مختصر المعانی و لمعه 
تدریس 
حوزه علمیه علوی 
مدرس 
1382/01/05 
ادامه دارد 
منطق مظفر و برخی دروسی دیگر 
تدریس 
مدرسه امام حسن مجتبی علیه السلام 
مدرس 
1388/07/01 
1388/11/29 
منطق مظفر 
تدریس 
مدرسه علمیه علوی 
مدرس 
1388/07/02 
1389/03/28 
الموجز فی اصول الفقه 
تدریس 
مجتمع آموزش عالی قم 
مدرس 
1372/07/29 
1372/12/25 
لمعه 
تدریس 
مدرسه علمیه علوی 
مدرس 
 
 
روش‌شناسی  
تدریس 
مدرسه علمیه علوی 
مدرس 
 
 
اصول و مبانی تصمیم گیری درست