حضور پر رنگ
139 بازدید
تاریخ ارائه : 1/26/2013 1:11:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

به نام خدا

میخواهم از انتخابات نهمین مجلس پس از انقلاب بنویسم. بهترین موضوع همان معارف اسلامی است که برای این مطلب انتخاب نمودم. شاید در این عصر و قرن هیچ کس به اندازه امام خمینی ره نتوانست معنای عدم جدایی دین از سیاست را بفهمد و به همه جامعه آن را سرایت دهد. آنچه که هم اکنون به عنوان وحدت دین و سیاست بر سر زبانهاست، همه قطره ای از نفس رحمانی آن امام سفر کرده است. او که نخواست سهم شهید مدرس از این گفتار کم شود و عبارت شهید مدرس را به نام او برای همه ما بازگو کرد و فهم خود را از دین و معارف آن، از زبان شهید مدرس بیان کرد و جاوید ساخت. که البته این شیوه، همواره رویه علمای بزرگ ما بوده است.

مجلس، همان که از جهتی در راس امور است. در راس امور است یعنی امری بسیار پر اهمیت و ارزشمند است و نباید آن را به آسانی رها ساخت. چه برای کسانی که تک تک آرای آنان ارزشمند و تاثیرگذار است و چه برای کسانی که میتوانند در مجلس و روند قانونگزاری  نقش‌آفرینی کنند. پر روشن است که عبارت "مجلس در راس امور است" هرگز به معنای تقدم  مجلس بر سایر قوا یا رهبری نظام نیست. یعنی همانگونه که انتخاب رئیس جمهور پر اهمیت است انتخاب مجلسیان نیز پر اهیمت است. هر چند برای در راس بودن مجلس بشود بیش از این سخن گفت ولی فهم عرفی از این مطلب پراهمیت و ارزشمندی آن را میرساند. و مردم غیور ما در این هشت مجلسی که بر پا کرده اند به درستی به ارزش و اهمیت رای و نظر خود واقف شده‌اند.

نمیدانم به اینکه هر کسی گاهی نقشی بسیار تاریخی دارد و اگر ادا نکند کوتاهی کرده است توجه کرده‌اید یا نه؟ گاهی یک رای به میزان آرای کل تاریخ ارزشمند میشود. به نظر من، امروز همان روز است که تک تک آرا برای مشارکت در سرکوب نفاق و استکبار -که دست در دست هم داده‌اند تا دین را از ما بگیرند- بسیار الزامی است. من علیرضا سبحانی نسب به همین دلیل و همین نگاه در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد مردم کاشان شده‌ام. به عنوان یک واجب، همانند نماز صبح. نگفتم به مانند نماز میت زیرا تا وقتی واجب کفایی بر زمین باشد واجب عینی تلقی میشود. به جای آوردن واجب نه بر مردم منت دارد و نه بر خدای بزرگ. اگر از سوی مردم مقبول واقع شدیم شکری بر نعمت ایجاد شده خواهیم کرد و اگر مردم به صالحی دیگر روی آوردند از سبکی بار مسولیت شاکر خدای خواهیم بود. پس برای انسان مومن انجام واجب موجب خرسندی است و پاداش.

امیدوارم حضورم، تنور انتخابات را گرم کند، نه آنکه آتشی بر جانم باشد. از خدا میطلبم که همانند این چهل و دوسال که از زندگیم گذشته و همواره در هر نفس مرا یاری داده، به بهترین وجه که شایسته رهبری جامع اوست نه بر اساس لیاقتهای بنده، که بسیار قاصرم مرا در پناه خود گیرد.

ان شاء الله