حضور کم رنگ
136 بازدید
تاریخ ارائه : 1/26/2013 1:12:00 PM
موضوع: فقه و اصول

امروز که هزاران سایت در ترویج بی دینی فعال و کارآمد عمل میکنند و جوانان را به سوی خود که جهنمی آشکار هستند دعوت میکنند شایسته است قدری بهتر و شایسته تر به فکر جوانان باشیم و تلاش کنیم تا جلوه هایی از بهشت واقعی را به آنان نشان دهیم.

اینجانب علیرضا سبحانی نسب مدیر انتشارات جمال کمی تلاش کرده ام تا جوانان و نوجوانان را با شیرینی معارف دینی آشنا کنم که توصیه میکنم کسانی که با کتابهای این انتشارات آشنا نیستند قدری وقت بگذارند.

آدرس پایگاه اینترنتی انتشارات جمال jamalnashr.ir

فهرست آثار نویسنده در پایگاه اینترنتی نشر جمال