تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1384 
فلسفه وکلام 
دانشگاه قم 
 
لیسانس 
1377 
فقه و حقوق اسلامی 
دانشگاه تهران(مجتمع اموزش عالی قم) 
 
دکترا 
 
شیعه شناسی 
ادیان و مذاهب 
 
سطح 4