شمیم زهد: رفتارها و گفتارهای آموزنده ربیع بن خثیم مشهور به خواجه ربیع
56 بازدید
ناشر: جمال
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-202-049-2
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
زهد در فرهنگ اسلامی، دل بستة دنیا نشدن است. بریدن از لذّت های دنیا برای رسیدن به نورانیت و معنویت آخرت نه چندان آسان است که هرکس به آن روی آورد و نه آنچنان سخت است که تنها در دسترس پیامبران و اوصیای آنان باشد. شمیم زهد شما را با زاهدی که از دنیا دل بریده است آشنا کرده و در دسترس بودن زهد را هویدا می سازد.