حکمت نامه پارسیان
58 بازدید
ناشر: جمال
نقش: ویراستار
شابک: 9789648654999
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 3
زبان : فارسی
امثال وحکم فارسی،عصاره فکر،فرهنگ،جهان بینی،اخلاق وادبیات ایرانی است.ادیبان کشورمان برای گردآوری ومعرفی این گنج پربهاتلاش بسیارکرده اند،اماهنوزآن گونه که باید،این مجموعه موردتوجه نویسندگان،گوینده گان،مربیان ومعلمان فرارنگرفته است.تدوین موضوعی امثال وحکم می تواندبهترازگذشته ارزشهای تربیتی،اخلاقی،عرفانی وحکمی این سرمایه بزرگ رابه جامعه معرفی کند.کتاب حکمت نامه پارسیان ضمن ارائه مجموعه ای موضوعی ازامثال وحکم فارسی،پشتوانه اسلامی این امثال وحکم رانیزذکرکرده وپیوندعمیق فرهنگ ایرانی ومعارف دینی رانمایان ساخته است.شایسته یادآوری است که بخش وسیعی از تحقیق کتاب فرهنگ موضوعی امثال وحکم فارسی نیزانجام گرفته وامیدا ست درآینده ای نزدیک،این کتاب هم در اختیار علاقه مندان ادبیات غنی فارسی قرارگیرد.