بررسی مقام دلالت و استعمال و کاربرد آن دو
59 بازدید
محل ارائه: مدرسه علمیه علوی
مقطع: سطح 1
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بسم اللَّه الرحمن الرحیم مقدّمه موجودات عالم بر دو گونه‏اند : 1 . موجود زنده 2 . موجود بى‏جان )جماد( به موجودى ، موجود زنده گفته مى‏شود که داراى خاصیت‏هاى »تغذیه ، رشد ، تولیدمثل« مى‏باشند . این تعریف همان‏گونه که شامل حیوان‏هایى مانند اسب ، شتر ، مرغ ، نهنگ و مار مى‏شود همچنین نباتات را از قبیل درختان ، گل‏ها ، سبزیجات و گیاهان دربر مى‏گیرد . بنابراین موجودات زنده بر دو گونه‏اند : 1 . گیاهان 2 . حیوانات ......