حکمتنامه پارسیان
57 بازدید
محل ارائه: نشر جمال
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1390
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت ویراستار اثر
زبان : فارسی
این کتاب نوشته غلامرضا حیدری ابهری است. ویرایش این اثر بر عهده اینجانب بوده است. این نوشتار رابطه عمیق مثل و حکمتهای فارسی و معارف دینی را بیان میکند. در حقیقت رابطه متقابل اسلام و ادبیات فارسی را به خوبی در این کتاب به نمایش گذاشته شده است. این کتاب پس از سه چاپ به صورت دیجیتال نیز منتشر شده است.